آخرین گفتگوها

آخرین گزارش ها

آخرین خبرها

فراخوانی برای فصل نو

در پس هر انقلاب و حرکتی که بیداری را پدید می آورد، نسل نو به‌عنوان یک قدرت بزرگ و نیروی فعال قرار دارد. این نسل با برخورداری از ظرفیت های جدید و احساس گرم جوانی برخوردار هست، نقش غیر قابل انکار در تحولات تاریخی داشته است. نسل جوان ما آیندهٔ روشن را برای ملت و سرزمین ما رقم خواهد زد.

فلم‌ها

فیلم‌ها و خبرها را اینجا تماشا کنید.