گفتگوی احمد مسعود با شبکه ۲۴ فرانسه

احمد مسعود در گفتگوی ویژه با تلویزیون فرانس ۲۴ گفته است: «نظام غیرمتمرکز، مانند مدل سوئیس که آرزوی احمد شاه مسعود بود، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت در افغانستان است».
در این گفتگو احمد مسعود همچنان افزوده است، اکثریت مردم افغانستان خواهان یک نظام غیرمتمرکز و توزیع عادلانهٔ قدرت هستند.
احمد مسعود از رئیس جمهور غنی، به دلیل بازی با کارت قومی انتقاد کرده و او را یک رئیس جمهور بد برای افغانستان خوانده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *