گفتگوی احمد مسعود با شبکه جهانی ایران انترنشنال

احمد مسعود، در ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ با شبکه‌ی جهانی ایران انترنشنال گفتگو داشت. در این گفتگو بر اهمیت نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با تروریسم بیان نمود و همچنان نگرانی خویش را از صلح صوری اظهار داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *