دیدار احمد مسعود با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه

احمد مسعود در جریان سفر به فرانسه، به منظور شرکت در مراسم رونمایی لوح‌یادبود قهرمان ملی در شهر پاریس، روز گذشته دیدار و گفتگو یی با امانوئل مکرون رئیس جمهور آن‌کشور داشت.

در این دیدار احمد مسعود از ارج‌گذاری کشور فرانسه جهت نام‌گذاری یک جاده به نام قهرمان ملی و همکاری‌های فرانسه در صد سال اخیر و بویژه در دوران جهاد و ۲۰ سال اخیر، از ‌آن‌کشور سپاس‌گذاری کرده و همچنان هردو طرف پیرامون اوضاع جاری در افغانستان، فرصت‌ها و خطراتی احتمالی این وضعیت، بحث‌های همه‌جانبه نمودند؛ که سبب ایجاد دیدگاه‌های مشترک دوجانبه گردید.

احمد مسعود از رئیس جمهور فرانسه خواست تا فرانسه و در مجموع اتحادیه اروپا، نقش میانجی سازنده را در مسأله صلح افغانستان بازی کند.

رئیس جمهور فرانسه ضمن اینکه مبارزات احمد شاه مسعود را در برابر اتحاد جماهیر شوروی، طالبان و القاعده را درخشان‌ترین نمونه‌ی آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی توصیف کرد، آماده‌گی فرانسه برای حمایت دومدار از مردم افغانستان را اعلام داشت.

در این سفر احمد مسعود با شمار دیگری از مقامات دولتی و مسؤلان نهاد های غیر دولتی فرانسه نیز دیدار و گفتگو کرده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *