از ۲۹مین سالگرد پیروزی مجاهدین در کابل تجلیل به عمل آمد

از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین در شهر کابل یادبود به عمل آمد.

از بیست ونهمین سالروز پیروزی مردم مجاهد افغانستان با حضور احمد مسعود، شهروندان و شخصیت‌های سیاسی کشور در شهر کابل یادبود به عمل آمد. این مراسم که به ابتکار دفتر سیاسی احمد مسعود برگزار شده بود، احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و فرماندهان جهاد و مقاومت افغانستان اشتراک ورزیده بودند. در این مراسم هزاران تن اعم از زنان و مردان حضور فعال داشته، یاد و خاطرات مجاهدان راستین و شهدای جهاد و مقاومت را گرامی داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *